ការយកទៀបមកផលិតជាថ្នាំការពារសត្វល្អិត

ការយកទៀបមកផលិតជាថ្នាំការពារសត្វល្អិត

1. សមាសធាតុប្រឆាំងនឹងសត្វល្អិត ស្លឹកទៀប មានផ្ទុកនូវសមាសធាតុ Alkaloids រីឯគ្រាប់ទៀបមានផ្ទុកសមាសធាតុឈ្មោះថា Acetogenins ដែលបង្អាក់សកម្មភា...
អានបន្ត

វិធីសាស្រ្តផ្សាំដើមក្រូចឆ្មារ

អានបន្ត

បច្ចេកទេសដាំត្រសក់ផ្អែម

ត្រសក់ផ្អែម ឬមីឡុងជាដំណាំដែលមិនសូវមានការដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ ។ ប៉ុន្តែ កសិករនៅតំបន់មួយចំនួននិយមដាំ ព្រោះមានការនិយមចូលចិត្ត បរិភ...
អានបន្ត

បទពិសោធន៍​បំបៅ​មែក​ល្មុត​

ល្មុត​ជា​ឈើ​ហូប​ផ្លែ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​កសិករ​និយម​ដាំ​ក្នុង​សួន​គ្រួសារ និង​ដាំ​ជា​ចំការ​ធំៗ ជា​ពិសេស​កសិករ​ច្រើន​ ​និយម​ដាំ​ពូជ​ក្នុងស្រុក​ដែ...
អានបន្ត